Bartmann jugs, sometimes referred to as “Bellarmine jugs”, are among the most popular stoneware products of all time. How were they originally made? In the video below you can see how a thrown jug is decorated with a facemask, acanthus leaves and portrait medallions, following the 16th century production process. 

Baardmankruiken, soms ook wel “Bellarmines” genoemd, behoren tot de populairste kruiken aller tijden. Hoe werden deze kruiken oorspronkelijk gemaakt? In de onderstaande video kan je zien hoe een gedraaide kruik op authentieke wijze wordt voorzien van een baardig gezicht, acanthusbladeren en portret -medaillons. 

Some rare medieval ceramics have been decorated with erect penises. Whether they were intended as a joke or rather as a fertility symbol isn’t plain to see. However, we do know how they were made. In the video below you can see how a replica is being decorated with some puzzling willies. The beaker is made after an original in the Stadtmuseum Siegburg, dating back to the second half of the 14th century.

Enkele zeldzame middeleeuwse keramiekproducten zijn gedecoreerd met erecte penissen. Of deze waren bedoeld als grap of als vruchtbaarheidssymbool is niet duidelijk. We weten echter wel hoe ze werden gemaakt. In de onderstaande video kan je zien hoe een replica wordt versierd met zulke mysterieuze piemels. De beker is gemaakt naar voorbeeld van een origineel in het Stadtmuseum Siegburg en dateert uit de tweede helft van de 14de eeuw. 

The video below is about the recreation of a 15th century maiolica albarello from Italy. These storage jars have been around since the middle ages and they remained a much appreciated ceramic art object in the Renaissance. Spanish and Italian potters adopted both the Arabic tin-glaze and the shape of the albarello and they sold their wares throughout Europe. If you want to learn more about the medieval albarello click here

Onderstaande video gaat over de reproductie van een 15de eeuwse majolica albarello uit Itali├ź. Deze voorraadpotten zijn in omloop sinds de middeleeuwen en ze bleven gewaardeerde kunstvoorwerpen tot in de Renaissance. Spaanse en Italiaanse pottenbakkers namen zowel de techniek van het tinglazuur als de vorm van de albarello van de Arabieren over en ze verkochten hun producten door heel Europa. Als je meer over de middeleeuwse albarello te weten wil komen klik hier.   

How was a 16th century tankard made? This stoneware cup, sometimes called ‘stein’ was inspired by pewter tankards from the same period. The stoneware variety was made in great quantities in Raeren and traded  across Europe. It became one of the most common drinking vessels of the century. In the three videos below you can follow every step in the production process of a replica tankard. In this case it’s about the reproction of a rare variation of the “normal” plain cup with a decoration of scratched stripes. 

Hoe werden 16de eeuwse pullen gemaakt? Deze steengoed beker, in Duitsland ook wel ‘stein’ genoemd, was ge├»nspireerd op tinnen pullen uit dezelfde periode. De steengoed variant werd in grote hoeveelheden in Raeren geproduceerd en door heel Europa verhandeld. Het werd een van de meest gebruikelijke drinkbekers van de eeuw. In de drie onderstaande video’s kan je het productieproces van een replica pul stap voor stap volgen. In dit geval gaat het om een replica van een zeldzame variatie op de “gewone” kale beker met een decor van ingekerfde strepen.