Most of the dishes on this page are so called “slipware” dishes made of white and red clay. They are thrown on the potter’s wheel and later provided with three lobe shaped legs. When the dishes are leather dry, they are decorated with a white clay slurry called slip or engobe. Traditionally, they are glazed with a leadglaze that makes the white clay appear yellow. I use a leadless substitute for my replicas to make them foodsafe. In the 14th and 15th centuries these dishes were used for serving food to the table and since many original dishes have soot on the bottom, they must also have been used with fire to heat the food. They carry geometric patterns, drawings of animals, heraldic crests, text and sometimes pictures of objects. The pictures originally had a symbolic value that is sometimes hard to understand from our modern point of view.  

De meeste schotels op deze pagina zijn zogenaamde “slibaardewerk” schotels gemaakt van rode en witte klei. Ze worden op de pottenbakkersschijf gedraaid en later van drie standlobben voorzien.  Als de schotels leerhard zijn, worden ze gedecoreerd met een witte kleipap ofwel engobe. Traditioneel werden ze van loodglazuur voorzien waardoor de witte klei geel lijkt. Ik gebruik voor deze replica’s echter een modern voedselveilig glazuur zonder lood. In de 14de en 15de eeuw werden deze schotel gebruikt om voedsel te serveren en aangezien veel originele schotels roet aan de onderzijde hebben, moeten ze ook zijn gebruikt in combinatie met vuur om eten te verhitten. Ze dragen geometrische patronen, tekeningen van dieren, heraldische wapenschilden, tekst en soms afbeeldingen van objecten. Deze afbeeldingen hadden oorspronkelijk een symbolische waarde die soms moeilijk te begrijpen is vanuit ons moderne standpunt.