On this page you’ll find all kinds of bowls, but especially a lot of decorated porringers. This so called slipware from the late 16th and 17th centuries is full of symbolism. Dogs are featuring as symbols for loyalty, a boar might stand for prowess, a pomegranate for both fertility and unity and a tulip for love and the month of may(1). These bowls are thrown on the potter’s wheel. The clay has a high iron content and will become yellow to brick-red when fired. When the bowls are leather dry, they are decorated with a white clay slurry called slip or engobe. Traditionally, they are glazed with a leadglaze that makes the white clay appear yellow. I use a leadless substitute for my replicas to make them foodsafe. The occasional green swipes and spots are made with copper oxide. 

Op deze pagina vind je allerlei kommen, maar vooral veel gedecoreerde papkommen. Dit zogenaamde slibaardewerk uit de late 16e en 17e eeuw zit vol symboliek. Honden worden gebruikt als symbolen van trouw, een zwijn kan staan voor dapperheid, een granaatappel voor zowel vruchtbaarheid als eendracht en een tulp voor liefde en de meimaand(1). De kommen worden op de pottenbakkersschijf gedraaid van klei met een hoog percentage ijzer dat in de oven geel tot baksteenrood wordt gebakken. Als de kommen leerhard zijn, worden ze gedecoreerd met een witte kleipap die engobe of slib wordt genoemd. Traditioneel werden de kommen van loodglazuur voorzien waardoor de witte klei geel lijkt. Ik gebruik een loodvrij glazuur voor mijn replica’s zodat ze veilig kunnen worden gebruikt voor voedsel. De incidentele groene vegen en vlekken worden verkregen met koperoxide. 

(1) Hans van Gangelen, Peter Kersloot, Sjek Venhuis, Hoorn des Overvloeds – de bloeiperiode van het Noord-Hollandse slibaardewerk (ca. 1580-1650),  Stichting Noord-Hollands slibaardewerk Oosthuizen, Stichting Uitgeverij Noord-Holland Wormermeer, 1997